Background Image
Previous Page  9 / 18 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 18 Next Page
Page Background

9

l i s t a z g ł o s z o n y c h p r o d u k t ó w

KG07

KOTŁY GRZEWCZE

Kotły gazowe FGB jedno- i dwufunkcyjne (28 / 35 kW)

Kocioł FGB jest dostępny w wersji jedno- i dwufunkcyjnej, o mocach 28 lub 35 kW.

Urządzenie może być zasilane gazem ziemnym i propanem. Sprawność kotła wyno-

si do 109%, a sprawność sezonowa (średnioroczna) aż do 93%. Prosta konstrukcja

monoblokowego wymiennika ciepła umożliwia duże przepływy przez kanały wodne,

natomiast pompa i wentylator o wysokiej sprawności wraz z wymiennikiem ciepła

o wysokiej przewodności cieplnej pozwalają urządzeniu osiągać klasę A (dyrektywa

ErP). W praktyce oznacza to wygodne korzystanie z ciepłej wody użytkowej i opty-

malny komfort cieplny w domu przy niskich nakładach, bez względu na warunki pa-

nujące na zewnątrz. Wszystkie elementy konstrukcyjne kotła FGB, w tym również za-

wór bezpieczeństwa, syfon kondensatu i naczynie wzbiorcze, są zamknięte wewnątrz

stylowej obudowy. Ze względu na małe gabaryty, urządzenie może być montowane

nawet w niewielkich pomieszczeniach.

Wolf Technika Grzewcza

PO01

POMPY

Pompy Orka z rozdrabniaczem, do ścieków komunalnych

Pompy Orka są stosowane w przepompowniach ścieków komunalnych. Wyróżniające je

cechy, to

m.in

.: niewielka waga, energooszczędność, brak blokowania się, napowietrza-

nie i mieszanie cieczy. Pompa jest wyposażona w opatentowany rozdrabniacz, który ra-

dzi sobie z nietypowymi elementami dostającymi się do kanalizacji. Parametry hydrau-

liczne modeli Orka pozwalają na budowanie sieci kanalizacyjnych o długościach do kil-

kunastu kilometrów, składających się nawet z kilkuset pompowni. Urządzenia firmy In-

wap zapewniają niskie koszty eksploatacji.

Pompy Orka to w 100% produkt polski – zaprojektowany oraz produkowany w naszym

kraju. Jakość urządzeń jest kontrolowana zgodnie z normą ISO 9001. Od momentu

powstania pierwszych modeli Orka w 2008 r., na rynek trafiło już ponad 10 tys. pomp

Inwap

PO02

POMPY

Pompy płaskodenne Saymon

Pompy wodne ssące płaskodenne Saymon to specjalistyczne rozwiązanie do szybkie-

go i gruntownego usuwania wody z zalanych domów, piwnic, garaży, obiektów i po-

mieszczeń gospodarczych. Urządzenia są dostępne w wersji standardowej i kompak-

towej z kontenerem, jako samossące i odporne na lekkie zanieczyszczenia, z elastycz-

ną matą ssącą z kanalikami strumieniowymi, przylegającą także do nierównego

podłoża i zbierającą nawet drobne ilości wody. Opcjonalnie oferowane jest oprzy-

rządowanie do pracy automatycznej. Wydajność maks. to 60 l/min (3,6 m

3

/h), a wer-

sji specjalnych do 166 l/min (9,9 m

3

/h). Pompy mogą być stosowane do wód silnie

zanieczyszczonych, także z cząsteczkami stałymi aż do 55 mm. Dostępne są mode-

le samossące z zatapialnym wyłącznikiem pływakowym, (opcjonalnie ze stali szla-

chetnej do wód agresywnych) o wydajnościach 150-750 l/min (9-45 m3/h) oraz

wyższej (wersje specjalne).

Saymon

PO03

POMPY

Elektroniczna pompa obiegowa do c.o. Keller Pro Eko

Elektroniczne pompy obiegowe Keller Pro Eko dostępne są w dwóch wersjach: Keller Pro

Eko 25-40 180 oraz Keller Pro Eko 25-60 180. Konstrukcja ich silnika zapewnia cichą

pracę oraz dopływ odpowiedniej ilości energii cieplnej do instalacji c.o. Nowoczesna

technologia pozwala na dostosowanie zakresu pracy do wymogów użytkownika przy mi-

nimalnej konsumpcji energii. Umożliwia to wykorzystanie pomp Keller Pro Eko:

do systemów ogrzewania podłogowego (w trybie pracy CP1 lub CP2),

w jednorurowych instalacjach grzewczych (w trybie pracy PP2),

w dwururowych instalacjach grzewczych (w trybie pracy PP1 lub PP2).

Dodatkową zaletą pomp Keller Pro Eko jest system automatycznego odpowietrzania.

Wybrane dane techniczne pomp Keller Pro Eko 25-40-180 (25-60-180): maks.

przepływ 2,5 m

3

/h (3,3 m

3

/h); maks. wysokość podnosz. 4 m (6 m); moc 22W

(45W); maks. ciśnienie 10 bar; klasa ochrony IP 42; temp. cieczy min. +2

O

c, maks.

+110

O

C.

SBS