Background Image
Previous Page  8 / 18 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 18 Next Page
Page Background

8

KG03

KOTŁY GRZEWCZE

Kotły SAS Solid i SAS Bio Solid

Linia SAS Solid i SAS Bio Solid powstała z myślą o użytkownikach poszukujących ekolo-

gicznego kotła c.o. na eko-groszek lub pellet, spełniającego restrykcyjne normy w za-

kresie sprawności cieplnej oraz emisji zanieczyszczeń. Konstrukcja wymiennika ciepła

z elementami ceramicznymi oraz wprowadzenie zawirowywaczy w ciągach spalinowych

pozwoliły podnieść sprawność i efektywność spalania oraz zmniejszyć emisję szkodli-

wych substancji, zwłaszcza pyłów, bez stosowania dodatkowych urządzeń, jak elektro-

filtry. Izolacja otworów rewizyjnych i nowatorska konstrukcja drzwiczek znacząco ogra-

niczyły straty ciepła. Zastosowanie tego typu rozwiązań pozwoliło na zakwalifikowanie

kotłów do najwyższej, 5 klasy zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 303-5:2012.

Dzięki tej akredytacji (potwierdzonej świadectwami) kotły mogą brać udział w progra-

mach z dofinansowaniem zakupu. Ponadto SAS Bio Solid został wpisany na listę BAFA

co umożliwia uzyskanie dofinansowania do jego zakupu na terytorium Niemiec.

SAS

l i s t a z g ł o s z o n y c h p r o d u k t ó w

KG04

KOTŁY GRZEWCZE

Kotły kondensacyjne Saymon BK

Kotły kondensacyjne Saymon BK oferują wydajność energetyczną i sprawność

na poziomie **** – cztery gwiazdki wg dyrektywy 92/42 EWG (maksymalna energo-

oszczędność), co zapewnia minimalne zużycie paliwa. Kondensacja pary wodnej

w spalinach, zgodnie z tabelarycznymi danymi punktu rosy, następuje przy tempe-

raturze dla oleju opałowego 47

O

C, a dla gazu ziemnego 57

O

C. Schładzanie spalin

następuje zarówno poprzez kotłową wodę powrotną, jak i poprzez świeże powietrze

do spalania, dostarczane systemem podwójnych rur kominowych z PCV. Tempera-

tura spalin zawsze zostaje obniżona poniżej 47

O

C. W odróżnieniu od tradycyjnych

kotłów kondensacyjnych, uzyskuje się wysoką sprawność także przy wysokich tem-

peraturach obiegowej wody kotłowej rzędu 80/60

O

C. Kocioł jest wykonany z wyso-

kogatunkowych materiałów, posiada estetyczną obudowę, pracuje bardzo cicho.

Dostępnych jest sześć modeli kotłów w zakresie mocy 15-250 kW, na gaz lub olej.

Saymon

KG05

KOTŁY GRZEWCZE

Kocioł gazowy kondensacyjny Keller Windsor Blujet

Gazowe kotły kondensacyjne Keller Windsor Blujet są wyposażone w palnik typu

Blujet, zapewniający mniejszą emisję spalin, większy zakres modulacji (w zakresie

11-100%) oraz ulepszoną detekcję płomienia (klasa NOx). Podstawowe cechy

urządzeń to

m.in.

:

moce 10, 25 i 35 kW, w opcji jedno- i dwufunkcyjnej,

dodatkowa izolacja dźwiękochłonna (poziom hałasu 42 dB),

nowoczesny panel sterowania z wyświetlaczem LCD,

zintegrowana regulacja temperatury zasobnika,

sterowanie Open-Therm,

sterowanie pogodowe,

możliwa praca w układach solarnych, kaskadowych i ogrzewania podłogowego,

wbudowany zawór trójdrożny,

technologia „zimnych drzwi”.

SBS

KG06

KOTŁY GRZEWCZE

Kocioł wielopaliwowy EcoBio 16-60 kW

Paliwa, które można spalać w kotłach EcoBio, to pellet, węgiel-ekogroszek, ziar-

na zbóż, pestki owoców, kłody drewna. Kotły posiadają unikalną konstrukcję, dzięki

której możliwe jest spalanie różnego rodzaju paliw bez wprowadzania modyfikacji pal-

nika. Są wyposażone w dwuśrubowy system doprowadzania paliwa – Biax, który jest

dodatkowym zabezpieczeniem przed ewentualnym cofnięciem płomienia. Urządzenia

są wytwarzane zgodnie z Systemem Jakości ISO9000:2000 i przetestowane pod

kątem certyfikatów ekologicznych. Najważniejsze cechy urządzenia: możliwość spala-

nia wielu paliw, małe gabaryty, sprawność ponad 89%, automatyczne i ręczne poda-

wanie paliwa, dodatkowy ruszt do spalania większych paliw, duża komora spalania

i zasobnik paliwa, cylindryczny wymiennik ciepła, długi czas pracy między zasypami

paliwa (do 10 dni), możliwość pracy w układach otwartych i zamkniętych.

Thermostahl