Background Image
Previous Page  7 / 18 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 18 Next Page
Page Background

7

l i s t a z g ł o s z o n y c h p r o d u k t ó w

KW07

KLIMATYZACJA, WENTYLACJA

System wentylacyjny MagEllan

Dzięki zastosowaniu kratki wywiewnej Ellan w połączeniu z regulowanymi nawiew-

nikami ściennymi praca systemu MagEllan jest dopasowana do aktualnego zapo-

trzebowania pomieszczeń w świeże powietrze. Anemostat Ellan ma wbudowany hi-

grostat kontrolujący pracę wentylatora dachowego. Jego działanie polega na ci-

ągłym pomiarze wilgotności względnej panującej w pomieszczeniu i w razie potrze-

by załączeniu wentylatora. Dodatkową funkcją sterownika jest uruchamianie szyb-

kiego biegu wentylatora w przypadku załączenia światła w pomieszczeniu. Anemo-

stat może także współpracować z innymi wentylatorami jako progowy regulator wil-

gotności lub czujnik światła w ich układach sterowania. Anemostat jest przeznaczo-

ny głównie do pomieszczeń o wysokiej wilgotności powietrza (np. łazienka, kuchnia,

basen itp.). W pomieszczeniach, w których nie występuje wilgoć istnieje możliwość

zastosowania wywiewnej kratki wentylacyjnej Flow-out (bez sterownika).

Uniwersal

KW08

KLIMATYZACJA, WENTYLACJA

Centrala wentylacyjna CWL Excellent

CWL Excellent to jednostka wentylacyjna z funkcją odzysku ciepła o sprawności

do 95%, maksymalnej wydajności 180 / 300 / 400 m

3

, wyposażona w energooszczęd-

ne wentylatory. Urządzenie pozwala na obniżenie kosztów ogrzewania, przy nieznacz-

nie wyższych wydatkach na energię elektryczną. Zasysane przez CWL Excellent powie-

trze przechodzi przez przeciwprądowy wymiennik płytowy, w którym odbierane jest

ciepło z powietrza usuwanego na zewnątrz. Natomiast świeże powietrze z zewnątrz

jest oczyszczane oraz podgrzewane w wymienniku uprzednio odebranym ciepłem

i kierowane do odpowiednich pomieszczeń. Jednostka CWL Excellent jest prosta w ob-

słudze i cicha. Inteligentny system ochrony przeciwzamrożeniowej nawet przy niskich

temperaturach zewnętrznych zapewnia działanie urządzenia w optymalnym zakresie

oraz – w miarę potrzeb – aktywowanie nagrzewnicy wstępnej. Model sygnalizuje za-

brudzenie filtra – na urządzeniu, na sterowniku, bądź zespole wyłączników.

Wolf Technika Grzewcza

KG01

KOTŁY GRZEWCZE

Gazowe kotły kondensacyjne Bosch Condens 9000i

Nowa generacja kotłów Bosch Condens 9000i oferuje łatwą instalację i obsługę

oraz nowoczesny design. To pierwsze urządzenia grzewcze pod marką Bosch

na polskim rynku. Serię Bosch Condens GC9000i tworzą dwie rodziny urządzeń.

Wariant GC9000iW to modele wiszące o mocach nominalnych 20, 30, 40 i nieca-

łe 50 kW. Wersje GC9000iWM to jednostki o mocach 20 lub 30 kW na potrzeby c.o.

i 30 kW na c.w.u., wyposażone, w zależności od modelu, w zasobniki c.w.u. 100,

150 lub 210 litrów. Kotły mają szeroki zakres modulacji mocy, nawet 1:10. Wew-

nątrz obudowy umieszczone jest naczynie wzbiorcze 15 l. W wersjach z zasobnika-

mi c.w.u., pod obudową kotła można zmontować zestawy hydrauliczne i moduły au-

tomatyki obsługujące nawet dwa obiegi grzewcze oraz systemy solarne. Na uwagę

zasługuje design urządzeń. Fronty kotłów są wykonane ze wzmacnianego, białego

lub czarnego szkła, o estetycznie zaokrąglonych narożnikach. Szklany front to jed-

nocześnie dotykowy panel sterowania ze zintegrowanym wyświetlaczem.

Robert Bosch

KG02

KOTŁY GRZEWCZE

Kocioł Exclusive Green E

Kocioł kondensacyjny Exclusive Green E – nowy model marki Beretta – zapewnia

oszczędności eksploatacyjne, łatwą obsługę oraz większą swobodę montażu. Urządze-

nie jest dopuszczone do pracy na każdy rodzaj gazu. Należy przy tym do najbardziej

efektywnych energetycznie na naszym rynku. Dostęp do wymiennika, jak i pozostałych

podzespołów kotła znajduje się od przodu. Nie ma w zasadzie ograniczeń związanych

z wymogami zachowania minimalnych odległości od ściany. Jedyne, o czym należy pa-

miętać, to przestrzeń na zdjęcie obudowy w celu wykonania przeglądu. Zastosowane

nowe wymienniki (modele 25 C. S. I. i R. S. I.) dysponują szerokim zakresem modula-

cji mocy (od 2,8 kW), wysoką sezonową efektywnością energetyczną na poziomie 94%

(zgodnie z dyrektywą ErP) i posiadają klasę efektywności energetycznej A. Aby uzyskać

klasę efektywności energetycznej A+ wystarczy podłączyć do kotła nowy programator

BeSMART w trybie komunikacji cyfrowej. Kocioł jest objęty 5-letnią gwarancją.

Rug Riello / Beretta