Background Image
Previous Page  5 / 18 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 18 Next Page
Page Background

5

KW02

KLIMATYZACJA, WENTYLACJA

System klimatyzacji VRV IV-i

VRV IV-i firmy Daikin to zintegrowane rozwiązanie klimatyzacyjne pozwalające ukryć

jednostkę zewnętrzną wewnątrz budynku. Na zewnętrznej elewacji widać jedynie krat-

ki wentylacyjne. Taka koncepcja rozwiązania pozwala łatwo uzyskać zgodność z prze-

pisami budowlanymi, nawet w przypadku budynków wpisanych do rejestru zabytków.

Daikin VRV IV-i posiada najwyższy wskaźnik efektywności sezonowej w swojej klasie

(ESEER), co oznacza niższe zużycie energii, mniejsze koszty i obniżenie emisji CO

2

.

Funkcja zmiennej temperatury czynnika chłodniczego eliminuje zimne przeciągi i stale

dostosowuje pracę układu do rzeczywistych warunków, maksymalizując efektywność

sezonową. Dostępne są również scentralizowane, proste w obsłudze sterowniki, które

zapewniają optymalne działanie, maksymalizują efektywność i komfort. Ze względu

na cichą pracę system sprawdza się na gęsto zabudowanych obszarach, np. w centrach

miast. Ważną cechą jest duża elastyczność oraz szybkość prowadzenia instalacji.

Daikin

l i s t a z g ł o s z o n y c h p r o d u k t ó w

KA03

KANALIZACJA

Kanalizacja wewnętrzna Ultra dB

Kanalizacja wewnętrzna niskoszumowa Ultra dB to kompletny system rur i kształtek z po-

lipropylenu z dodatkiem składników mineralnych, spełniający wymagania Aprobaty Tech-

nicznej ITB nr AT-15-9406/2014. Receptura materiałowa i grubość ścianki daje bardzo

wysoki stopień izolacji akustycznej – poziom głośności 16 dB. Rury mają konstrukcję wars-

twową. Warstwa zewnętrzna jest niebieska, gładka, odporna na zabrudzenia, z trwałym

nadrukiem skali centymetrowej. Warstwa wewnętrzna jest biała i gładka, co ułatwia in-

spekcję. Rury są wytwarzane metodą współwytłaczania – warstwy tworzą molekularnie li-

ty materiał. Kształtki są produkowane wtryskowo. System Ultra dB spełnia wymogi bez-

pieczeństwa, trwałości i żywotności stawiane nowoczesnym instalacjom kanalizacyjnym.

Rozwiązanie jest oferowane w średnicach 50, 75, 110, 160 mm. Dzięki wyższej sztywno-

ści obwodowej można je stosować jako kanalizacja zewnętrzna podposadzkowa. Do po-

łączeń używane są uszczelki wargowe z mieszanki gumowej na bazie kauczuku.

Magnaplast

KA04

KANALIZACJA

System kanalizacji wewnętrznej Comfort Plus

System Comfort Plus składa się z rur i kształtek w kolorze jasnoszarym. Dzięki spe-

cjalnym domieszkom mineralnym używanym do produkcji, rozwiązanie w znacznym

stopniu tłumi dźwięki pracującej kanalizacji. Oferta systemu obejmuje średnice

od 32 do 160 mm i bardzo szeroką gamę kształtek. Rury systemu Comfort Plus są

sztywniejsze średnio o około 50% od typowych systemów kanalizacyjnych. Na spe-

cjalne zamówienie oferowane są również rury o średnicy 110 mm i grubości ścian-

ki 3,0 mm, o sztywności obwodowej 4 kN/m

2

(klasa SN4). Można je stosować w ob-

szarze zastosowania „BD”, a więc nie tylko w systemach wewnątrz budowli ale ta-

kże w instalacjach zakopanych w ziemi pod konstrukcją budowli. System jest w ca-

łości produkowany w Polsce, w oparciu o polskie rozwiązania techniczne.

Pipelife

KW01

KLIMATYZACJA, WENTYLACJA

S-WMH ze sterownikiem CSR-B-ECO

Brookvent oferuje system wentylacji wyciągowej w układzie stałego ciśnienia z funk-

cją zdalnego sterowania za pomocą modułu Bluetooth oraz z innowacyjnym sterow-

nikiem regulacji ciśnienia CSR-B-ECO. Dzięki sterownikowi i modułowi komunikacji

sprawdzony system wentylacji Brookvent bazujący na połączeniu wyciągowych kra-

tek higrosterowanych i wentylatora wyciągowego zyskał nowe możliwości. W rozwi-

ązaniu zastosowano cyfrowy przetwornik ciśnienia pozwalający na bezgłośną regu-

lację obrotów w całym zakresie pracy wentylatora – nawet przy niskich obrotach. Po-

nadto, dzięki wbudowanemu identyfikatorowi TAG NFC możliwe jest przeprowadze-

nie regulacji sterownika za pomocą telefonu komórkowego, bez konieczności bez-

pośredniego dostępu. Funkcja ta pozwala także na zidentyfikowanie sterownika

po numerze, co jest przydatne w sytuacji większej liczby urządzeń na obiekcie. Za-

stosowane innowacje zwiększają zakres oraz skracają czas regulacji do minimum,

a także zapewniają cichą pracę układu.

Brookvent