Background Image
Previous Page  4 / 18 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 18 Next Page
Page Background

4

AUR05

AUTOMATYKA, U. REGULACYJNE

Programator BeSmart Wi-Fi

BeSmart to inteligentny system regulacji marki Beretta z możliwością zdalnego sterowania

kotłem za pomocą mobilnej, bezpłatnej aplikacji na smartfon lub tablet. System jest opar-

ty na współpracy mobilnej aplikacji z programatorem i modemem Wi-Fi (korzystającym

z internetowej sieci domowej) podłączonym do kotła. Seria BeSmart jest rozwiązaniem uni-

wersalnym. Programator może sterować wszystkimi kotłami gazowymi w trybie termostatu

On/Off. Pozwala także w optymalny i efektywny sposób zarządzać pracą całego systemu

grzewczego według indywidualnych potrzeb. Podłączając sterownik BeSmart w trybie ko-

munikacji cyfrowej OT do nowego kotła z serii Exclusive Green E 25 kW (sprawność sezo-

nowa 94% wg ErP), uzyskuje się klasę efektywności energetycznej dla systemu na po-

ziomie A+ oraz szereg dodatkowych funkcji i możliwości (np. programowanie czasowe

c.w.u.). Więcej szczegółów technicznych na temat rozwiązania zamieszczono na dedy-

kowanej stronie

www.besmart-home.com

.

RUG Riello Beretta

KA01

KANALIZACJA

Odwodnienie „I” AS-A-S100

Odwodnienie szczelinowe monolityczne typu „I” AS-A-S100, h = 80 mm o konstrukcji żel-

betowej jest wykonane z betonu polimerowo cementowego klasy C90/105 wzmocnione-

go włóknem szklanym alkalioodpornym. Rozwiązanie ma polepszone parametry w zakre-

sie zginania i udarności. Odpływy są stabilne i odporne na wyrywanie przy skręcaniu ko-

łem. System nie wymaga dodatkowego obetonowania bocznego (szybszy montaż, mniej-

sze koszty). Użyty do produkcji beton jest odporny na długotrwałe działanie mrozu i soli roz-

mrażających (R+) wg PN-EN 1433, a także na substancje ropopochodne wg PN-EN 858-

1: 2005. Łączenie elementów pod kątem odbywa się za pomocą studzienek, które służą

również do odprowadzenia wody oraz jako element rewizyjny. Wnętrze korytka jest wyko-

nane z PVC, co zapewnia dużą wytrzymałość mechaniczną, odporność chemiczną oraz do-

bre warunki hydrauliczne dzięki gładkiej powierzchni. Montaż nie wymaga dodatkowego

uszczelnienia na łączeniach (łączenie kielichowe za pomocą gumowej uszczelki).

AS PPH A. Sobiesiak

KA02

KANALIZACJA

Pompownie kompaktowe Inwap

Kompaktowe pompownie Inwap są stosowane do odprowadzania ścieków, wód

deszczowych czy drenażowych. Są montowane dla domów jedno- i wielorodzinnych,

zakładów, hoteli, restauracji czy budynków użyteczności publicznej, zarówno przez

inwestorów prywatnych, jak i publicznych, np. gminy, wodociągi. W Polsce i krajach

UE pracuje ponad kilkanaście tysięcy urządzeń, zarówno w wersji z jedną jak i dwie-

ma pompami. Pompownie Inwap składają się takich elementów, jak pompy, hy-

draulika, sterowanie i zbiornik. Zaawansowane układy kontroli zapewniają automa-

tyczną i bezobsługową pracę pompy oraz wysoki poziom bezpieczeństwa użytkow-

nika i produktu. W urządzeniach stosowane są materiały odporne na korozję, ele-

menty hydrauliki ze stali nierdzewnej oraz lekki i wytrzymały zbiornik z PEHD.

Inwap

l i s t a z g ł o s z o n y c h p r o d u k t ó w

AUR06

AUTOMATYKA, U. REGULACYJNE

System regulacyjny BM-2

Moduł obsługowy BM-2 zapewnia skuteczną kontrolę systemów solarnych, grzewczych

czy wentylacyjnych. Rozwiązanie może być stosowane we wszystkich urządzeniach

z nowej linii kotłów kondensacyjnych Wolf jak również do obsługi pomp splitowych.

Praca modułu odbywa się w oparciu o regulator temperatury pomieszczenia lub re-

gulator pogodowy, wyposażony w czujnik temperatury zewnętrznej. BM-2 może być

montowany zarówno w kotle, jak i na ścianie w pomieszczeniu mieszkalnym.

Urządzenie posiada cztery przyciski funkcyjne i pokrętło, które umożliwiają szybkie

i intuicyjne sterowanie. W połączeniu z modułami iSM7i / iSM7e możliwe jest zdal-

ne sterowanie systemem Wolf poprzez urządzenia mobilne lub komputery. Aktuali-

zacje oprogramowania mogą być ładowane za pomocą gniazda kart SD. Obsługa

systemu jest intuicyjna dzięki atrakcyjnemu wizualnie wyświetlaczowi tekstowemu

i graficznemu wielkości 3,5”.

Wolf Technika Grzewcza