Background Image
Previous Page  15 / 18 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 15 / 18 Next Page
Page Background

15

l i s t a z g ł o s z o n y c h p r o d u k t ó w

TG03

TECHNIKA GAZOWA

Przyłącza gazowe Keller

Przyłącza gazowe Keller są dostępne w wersji elastycznej FPGS (z końcówkami GW,

z zaworem, z kolankiem) i rozciągliwej PS-08A (z nyplem, 2-obrotowej). Przyłącza

elastyczne posiadają płaszcz z tworzywa sztucznego zgodny z normą PN-EN 14800.

Zewnętrzny oplot siatkowy jest wykonany z nierdzewnej stali. Produkty są przezna-

czone do podłączania urządzeń zasilanych paliwami gazowymi, ruchomych lub za-

montowanych na stałe i ustawionych wewnątrz lub na zewnątrz pomieszczeń, w tym

w pomieszczeniach podlegających odbiorowi ppoż.

Rozciągliwe przyłącza Keller składają się ze stalowego węża falistego, przylutowa-

nych do niego końcówek oraz płaszcza PCV. Produkty przeznaczone są do podłącza-

nia urządzeń zasilanych paliwami gazowymi, montowanych na stałe wewnątrz po-

mieszczeń.

SBS

TS01

TECHNIKA SANITARNA

Podgrzewacz przepływowy MCX Blue

Regulowany elektronicznie mały podgrzewacz przepływowy MCX Blue jest oferowa-

ny w zestawie z innowacyjną jednouchwytową baterią mieszaczową. Produkt spełnia

najwyższe wymagania odnośnie higieny wody pitnej dzięki oddzieleniu kanałów

wodnych od korpusu armatury oraz użyciu materiałów wolnych od niklu i ołowiu.

Woda o właściwej temperaturze pobierana jest intuicyjnie w centralnej pozycji

uchwytu armatury. Na panelu przyciskowym podgrzewacza można wybrać za pomo-

cą kolorowych diod LED temperatury: 35

O

C, 38

O

C lub 45

O

C. Istnieje możliwość ste-

rowania systemem za pomocą iPad-a firmy Apple. Urządzenie posiada moc 3,5 Kw

i zasilane jest z wtyku sieciowego 230 V.

Clage

TS02

TECHNIKA SANITARNA

Cyfrowy elektromagnetyzer CS

Cyfrowy elektromagnetyzer Clean Scale to urządzenie cyfrowe do uzdatniania różnych

cieczy, bez materiałów eksploatacyjnych i ingerencji w istniejącą instalację. Praca

urządzenia polega na przekazywaniu do cieczy unikalnych kombinacji fal radiowych.

Wytworzona pętla indukcyjna powoduje, że wapń, magnez i inne molekuły mają ła-

dunek dodatni, co sprawia, że odpychają się od siebie nawzajem i od materiału noś-

nego. W efekcie następuje redukcja osadów oraz odkamienienie i zabezpieczenie rur

i urządzeń przed tworzeniem się kamienia oraz zmniejszenie napięcia powierzchnio-

wego wody, w wyniku czego staje się ona miękka. Proces zachodzi bez zmiany składu

chemicznego cieczy. Zastosowanie: domowe instalacje wody zimnej, ciepłej i c.o., hu-

ty, elektrownie, elektrociepłownie, kotłownie, zakłady przetwórstwa spożywczego i pro-

dukcji napojów, oczyszczalnie ścieków, myjnie samochodowe, baseny.

Saymon

TS03

TECHNIKA SANITARNA

Zawory kulowe Nanopanel

Oferta zaworów kulowych Nanopanel zawiera następujące produkty:

• zawory kulowe Nanopanel z uszczelnieniem dławicy (od ½” do 4”),

• zawory kulowe WZ Nanopanel z uszczelnieniem dławicy (od ½” do 2”),

• zawory kulowe z motylkiem Nanopanel z uszczelnieniem dławicy (od ½” do 1”),

• zawory kulowe z motylkiem WZ Nanopanel z uszczelnieniem dławicy (od ½”

do 1”),

• zawory kulowe z motylkiem Nanopanel z uszczelnieniem dławicy, ze śrubunkiem

(od ½” do 1”).

Wszystkie modele charakteryzują się następującymi parametrami: ciśnienie robocze:

2,5 MPa, maksymalna temperatura pracy: 140

O

C, wykończenie niklowo-mosiężne,

odporność na glikol, gwarancja 10 lat.

SBS