Background Image
Previous Page  14 / 18 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 14 / 18 Next Page
Page Background

14

l i s t a z g ł o s z o n y c h p r o d u k t ó w

SG14

SYSTEMY GRZEWCZE

Kolektory słoneczne Vitosol 100/200 FM

Kolektory słoneczne z aktywnym zabezpieczeniem przed przegrzaniem

ThermProtect – Vitosol 100-FM/Vitosol 200-FM. ThermProtect to nowa technologia fir-

my Viessmann, aktywnie zapobiegająca przegrzewom w instalacji solarnej. Polega ona

na pokryciu absorbera kolektora dodatkową warstwą substancji, która zmienia swoje

właściwości pod wpływem ciepła. Nowe pokrycie absorbera składa się z wielu warstw.

Jedną z nich jest dwutlenek wanadu (VO

2

). W temperaturze poniżej 75

O

C nie stanowi

ona żadnej bariery dla promieni słonecznych. Przy temperaturze powyżej 75

O

C powło-

ka zmienia swoją strukturę krystaliczną i zaczyna odbijać większość promieniowania

słonecznego zapobiegając przegrzewaniu się kolektora. Wskutek tego w miarę wzrostu

temperatury kolektora spada jego moc, temperatura stagnacji jest niższa (poni-

żej 150

O

C) i odparowanie czynnika solarnego nie występuje. Dodatkowe korzyści to

dłuższa trwałość płynu solarnego i dłuższe okresy pomiędzy kolejnymi wymianami.

Viessmann

SG15

SYSTEMY GRZEWCZE

Splitowa pompa ciepła BWL-1S

Powietrzno-wodna pompa ciepła BWL-1S typu Split pozwala na uzyskanie do 80%

energii cieplnej dzięki wykorzystaniu powietrza z otoczenia. Urządzenie składa się

z modułu wewnętrznego z wbudowaną grzałką elektryczną i modułu zewnętrznego,

poprzez który realizowany jest pobór ciepła. Moduł zewnętrzny wyposażony jest

w wentylator osiowy EC (bezstopniowa regulacja prędkości sprzyjająca zmniejszeniu

zużycia energii przy jednocześnie wysokiej wydajności), skuteczną izolację akustycz-

ną oraz zapas czynnika chłodniczego (R410A) wystarczający do napełnienia przewo-

dów pomiędzy jednostką wewnętrzną a zewnętrzną o długości do 12 mb. Pompa

splitowa BWL-1S może spełniać funkcję grzewczą w okresie zimowym oraz funkcję

chłodzenia w okresie letnim. Pompa jest w pełni kompatybilna z systemem regula-

cji Wolf (współpraca

m.in.

poprzez moduły: AM, BM-2 oraz komunikacji bezprzewo-

dowej ISM7i/e).

Wolf Technika Grzewcza

TG01

TECHNIKA GAZOWA

Cyfrowy detektor gazów CO, LPG, CNG typu

WG.EG

Detektory

WG.EG

stosowane do sterowania wentylacją w garażach nie wymagają cen-

tral alarmowych a także bieżącej obsługi, są całkowicie automatyczne. Elementami re-

agującymi na gaz są sensory umieszczone w wymiennych modułach. Aby skalibrować

detektor, wystarczy wymienić moduł – bez demontażu detektora z instalacji. Operacja

jest tańsza i łatwa do wykonania. Komunikacja z modułem sensora w detektorze odby-

wa się z użyciem portów na podczerwień, co skraca czas okresowych testów. Tryb testu

jest uruchamiany magnesem. Z modułu sensora można odczytać zapamiętane infor-

macje dotyczące pracy (ilość alarmów, czas pracy w stanach alarmowych, terminy kali-

bracji). Detektory są trzyprogowe (sygnalizują przekroczenie trzech różnych stężeń ga-

zu) i uśredniają pomiar, co eliminuje niepotrzebne włączanie wentylacji po chwilowej,

lokalnej i niegroźnej emisji spalin. W urządzeniach zastosowano nowy rodzaj zacisków

przyłączeniowych, które przyjmują przewód typu linka lub drut o różnych przekrojach.

Gazex

TG02

TECHNIKA GAZOWA

Przemysłowy Alarm Gazowy

System PAG (Przemysłowy Alarm Gazowy) firmy Pro-Service zabezpiecza instalacje chłod-

nictwa amoniakalnego w strefach zagrożonych wybuchem dwoma typami głowic pomia-

rowych z certyfikatemATEX, na poziomach toksyczności i wybuchowości. W rozwiązaniu za-

stosowano detektory z selektywnymi sensorami elektrochemicznymi: uniTox IV wykrywają-

ce amoniak na poziomie NDS i NDSch oraz EXpert IV na poziomach wybuchowych (1000-

5000 ppm). Detektory współpracują z centralkami gazów: PAG-8, modularPAG, uniSter8z,

uniSter16z, uniSter32z, DINster3xRS lub ze sterownikami przemysłowymi. Zastosowanie

systemu: maszynownie amoniakalne, komory chłodnicze, systemy chłodnictwa w zakła-

dach przetwórstwa spożywczego i wytwórniach napojów (np. browarach). Podstawowe

funkcje: sygnalizacja optyczno-akustyczna przekroczenia stężeń alarmowych; załączanie

wentylacji; wyłączanie zasilania agregatów chłodniczych; sterowanie zaworami odcinający-

mi dopływ amoniaku do sieci; współpraca z programem wizualizacyjnym PAGview.

Pro-Service