Background Image
Previous Page  13 / 18 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 13 / 18 Next Page
Page Background

13

l i s t a z g ł o s z o n y c h p r o d u k t ó w

SG10

SYSTEMY GRZEWCZE

Grzejniki kanałowe Aquilo

Zabudowane w posadzce grzejniki kanałowe Aquilo nie zabierają miejsca na ścianach,

a jedyny widoczny element, którym jest kratka przykrywająca wannę kanału, dzięki sze-

rokiemu wachlarzowi kolorów i materiałów, z których może być wykonana, integruje się

z wykończeniem podłogi. Grzejniki Aquilo występują w wielu wersjach. Podstawowy

model FMK wykorzystuje zjawisko konwekcji naturalnej, praca innych, jak F1T i F1P, jest

wspomagana wentylatorami. Dostępne są również wersje, których konstrukcja umożli-

wia chłodzenie pomieszczeń w okresie letnim: F2C dla systemów dwururowych,

w których źródłem ciepła i chłodu jest zazwyczaj pompa ciepła z możliwością pracy

w trybie rewersyjnym oraz F4C dla osobnych źródeł ciepła i chłodu.

Dzięki zastosowaniu w wentylatorach nowoczesnych bezszczotkowych silników

prądu stałego na napięcie 12 V, użytkowanie grzejników Aquilo z konwekcją wymu-

szoną jest komfortowe z uwagi na niski poziom hałasu oraz ekonomiczne.

Rettig Heating

SG11

SYSTEMY GRZEWCZE

Palniki multiolejowe Saymon

Palniki multiolejowe firmy Saymon są przystosowane do spalania olejów: roślinnego,

opałowego, zużytego-przepracowanego, odpadowych tłuszczów zwierzęcych i roślin-

nych – posmażalniczych. Pozwalają też spalać mieszaniny tych olejów oraz oleje

średniociężkie, a także mazut. Przejście z jednego paliwa na inne nie wymaga wy-

miany podzespołów palnika, ale polega tylko na zmianie parametrów pracy. Za-

awansowana technologia zapewnia pełne spalanie i spełnienie norm emisyjnych.

Palniki typu KG i typu FDP są przeznaczone do współpracy z nagrzewnicami prze-

woźnymi i stacjonarnymi oraz kotłami c.o. i c.w.u. zarówno ze sterowaniem podsta-

wowym, jak automatycznym. Możliwość stosowania różnego paliwa olejowego po-

zwala na zmniejszenie kosztów ogrzewania. Palniki uniwersalne są wytwarzane

zgodnie z systemem ISO 9001 i normami CE, posiadają też dopuszczenie UDT. Dos-

tępny jest typoszereg palników w zakresie mocy 25-6250 kW.

Saymon

SG12

SYSTEMY GRZEWCZE

Pompy ciepła Nexus

Pompy ciepła Nexus są urządzeniami do podgrzewu c.w.u. i ogrzewania, także w zi-

mie. Pompy pracują nawet w temperaturach do -18

O

C.

Sterownik firmy Siemens posiada kilka trybów regulacji i zarządzania temperaturą,

co sprawia, że można go zaadaptować do praktycznie każdego rozwiązania za-

rządzania ciepłem w budynku. Ponadto sterownik posiada możliwość połączenia

z Internetem i zarządzania pracą pompy na odległość.

Firma Sunex wykorzystuje w produkcji zawory rozprężne firmy Siemens. Zastosowa-

nie zarówno sterownika, jak i zaworu tego samego producenta daje dużo lepsze

efekty w dozowaniu gazu, co przekłada się na wysoką końcową efektywność całego

urządzenia – głównie w niskich temperaturach powietrza na zewnętrz.

Sunex

SG13

SYSTEMY GRZEWCZE

TECEfloor – wodne ogrzewanie podłogowe

TECEfloor to kompletny system ogrzewania podłogowego, złożony z rur grzewczych,

osprzętu do ich układania, rozdzielaczy i regulatorów. Producent oferuje wszystkie ak-

cesoria – maty rolowane, płyty systemowe, profile szczelin dylatacyjnych, izolacyjne

paski brzegowe.

TECEfloor wyróżnia się dużą elastycznością, prostotą montażu, stuprocentową zgod-

nością i kompatybilnością, zgodnie z filozofią SLQ. Ogrzewanie podłogowe TECEfloor

zapewnia zarówno komfort, jak i wydajność energetyczną oraz znaczną oszczędność

energii.

TECEfloor jest systemem ogrzewania niskotemperaturowego, dzięki czemu eksploatacyj-

ne nakłady energetyczne są niskie, a sama temperatura rozłożona jest równomiernie.

Zastosowane rozwiązania pozwalają na ekonomiczne wykorzystanie nowoczesnych

źródeł ciepła, takich jak kotły niskotemperaturowe, pompy ciepła i kolektory słoneczne.

Tece