Background Image
Previous Page  12 / 18 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 18 Next Page
Page Background

12

l i s t a z g ł o s z o n y c h p r o d u k t ó w

SG06

SYSTEMY GRZEWCZE

Wkład kominkowy Smart 3PLh

Wkład kominkowy Smart 3PLh posiada drzwi bezramowe trójstronne otwierane do góry

o wymiarach 470 mm szer. x 470 mm głęb. x 510 mm wys. Wykonany jest w technolo-

gii dwupłaszczowej stalowo-szamotowej z bogatym wyposażeniem seryjnym: wysoki

czopuch z rurą płomiennicą, wyciągany popielnik w formie wiaderka, nóżki i śruby dla

ustawienia wkładu i zniwelowania nierówności podłoża, puszka z króćcem Ø 150 mm

do podłączenia powietrza z zewnątrz, nowoczesny reling ze stali szczotkowanej. Ekono-

miczne spalanie zapewnia system rozdziału powietrza Jet Stream Superior. Sprawność

chwilowa dochodzi do 90%. Prędkość spalania jest płynnie regulowana za pomocą

dwóch regulatorów umieszczonych pod dolną ramą drzwi. Emisje CO i pyłu zostały ogra-

niczone poniżej wymogów BImSchV Stuffe 2 dla Niemiec, art. 15a 2015 dla Austrii oraz

LRV dla Szwajcarii. Wkłady zostały przebadane przez Instytut Techniki Grzewczej w opar-

ciu o Europejską Normę PN EN 13229 i dopuszczone do sprzedaży w całej Europie.

Hajduk

SG07

SYSTEMY GRZEWCZE

Mostki do prób ciśnieniowych przy grzejnikach

Mostki do prób ciśnieniowych to narzędzie pracy dla instalatorów. Za ich pomocą

można prosto i szybko spiąć ze sobą wszystkie podejścia rurowe pod grzejnikami two-

rząc zamknięty i szczelny system. Jednocześnie stabilizują one rozstaw rur (50 mm),

co znacznie ułatwia obróbkę ścian, a końcówki rur pozostają zawsze czyste. Jest to

bardzo ważne przy montażu zaworów grzejnikowych.

Mostki dostępne są w czterech wariantach: do rur o średnicy zewn. Ø 15 mm (np.

z miedzi) oraz Ø 16 mm (np. PEX/AL./PEX) z zaworami lub bez zaworów. Są produk-

tami wielokrotnego użytku. Montaż polega na prostym wciśnięciu ich na rury. Tak sa-

mo szybki jest demontaż, przy czym nie ma konieczności użycia jakichkolwiek narzędzi.

John Guest Polska

SG08

SYSTEMY GRZEWCZE

Pompa ciepła do c.w.u. HPI-4

Pompa ciepła HPI-4 to urządzenie typu powietrze – woda do podgrzewania wody

użytkowej. Jej konstrukcja umożliwia łatwe podłączenie do dowolnego nowego lub

istniejącego zasobnika c.w.u. Istotą działania pompy HPI-4 jest to, że w wyniku jej

pracy uzyskuje się kilkukrotnie więcej energii cieplnej niż ilość dostarczonej energii

elektrycznej – współczynnik COP wynosi 3,8 (A20, W35). Pompy ciepła firmy Kospel

charakteryzują się ponadprzeciętnymi właściwościami grzewczymi. Dzięki dużej mo-

cy grzewczej dochodzącej do ok. 4 kW oraz wysokiemu współczynnikowi COP, pom-

pa HPI w sposób oszczędny podgrzewa wodę w czasie nawet o 30-50% krótszym

od większości tego typu urządzeń dostępnych na rynku.

Kospel

SG09

SYSTEMY GRZEWCZE

Gruntowa pompa ciepła Nibe

Gruntowa pompa ciepła Nibe F1255 wyposażona jest w inwerterową sprężarkę,

o mocy zmiennej w zakresie od 1,5 do 16 kW i sprawności SCOP = 5,5, rekupera-

tor o efektywności do 96% i moduł pasywnego chłodzenia. System Nibe może za-

pewniać także chłodzenie, ogrzewanie wody basenowej oraz wentylację z odzys-

kiem ciepła. Zastosowanie „inwerterowej sprężarki” oznacza skrócenie rozruchu sys-

temu, bezpieczny dobór, brak konieczności instalacji zbiornika buforowego, możli-

wość rozbudowy domu w przyszłości, dłuższą żywotność i cichą pracę. Użytkownik

może zarządzać systemem z poziomu jednego sterownika oraz przez Internet, sieć

GSM i system BSM. Funkcja Smart Grid i Smart Price Adaption umożliwia uzyskanie

dalszych oszczędności poprzez dostosowanie pracy do chwilowych cen energii elek-

trycznej, a funkcja Smart Home pozwala na połączenie termostatów do systemu,

w celu dowolnego sterowania temperaturą pomieszczeń.

Nibe-Biawar