Background Image
Previous Page  11 / 18 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 18 Next Page
Page Background

11

l i s t a z g ł o s z o n y c h p r o d u k t ó w

SG02

SYSTEMY GRZEWCZE

Ogrzewanie podłogowe – maty grzejne Elektra MD

Elektryczne ogrzewanie podłogowe Elektra może być układane we wszystkich typach

pomieszczeń: w pokojach, łazience, kuchni, ciągach komunikacyjnych. System może

pełnić rolę ogrzewania zasadniczego (podstawowy system grzejny dla budynków o do-

brej izolacji termicznej) oraz dodatkowego (ciepła podłoga – podniesienie komfortu).

Instalacja współpracuje z różnymi materiałami podłogi – posadzkami kamiennymi,

drewnianymi, laminowanymi. Ogrzewanie jest niewidoczne, przewody/ maty grzejne

są schowane pod powierzchnią podłogi. Tego typu ogrzewanie zapewnia: równomier-

ny rozkład temperatury, komfort cieplny, jakość powietrza sprzyjającą alergikom, jest

proste w sterowaniu i obsłudze. Systemy Elektra są objęte 20-letnią gwarancją.

Jednostronnie zasilane maty grzejne Elektra MD składają się z cienkiego przewodu

grzejnego, przymocowanego do samoklejącej siatki z włókna szklanego. Są prze-

znaczone do zastosowań wewnętrznych i stanowią ogrzewanie bezpośrednie.

Elektra

SG04

SYSTEMY GRZEWCZE

Grupa mieszająca GM40GPA

Grupa mieszająca do ogrzewania podłogowego 1” z pompą elektroniczną 25-40-

130 jest urządzeniem służącym do obniżenia temperatury czynnika grzewczego

w instalacjach ogrzewania podłogowego. Głównymi elementami grupy są: cztero-

drogowy mieszający zawór termostatyczny Rp3/4 o zakresie regulacji 25

O

C-50

O

C

oraz elektroniczna pompa obiegowa do instalacji grzewczej i solarnej GPA II 25-

40 130. Całe urządzenie pełni rolę miejscowego układu zmieszania stosowanego

w przypadku, kiedy ogrzewanie podłogowe znajduje się w obrębie jednej kondy-

gnacji. Dodatkowo układ wyposażony jest w termometr 0-80

O

C oraz odpowietrznik

ręczny. Możliwy jest montaż bezpośrednio do każdego typu rozdzielacza o rozstawie

przyłączy 210 mm. Główne zalety urządzenia to prostota i precyzja regulacji oraz

małe gabaryty. Zamontowana energooszczędna, elektroniczna pompa zużywa od 2

do 5 razy mniej energii elektrycznej niż pompa 3-biegowa.

Ferro

SG03

SYSTEMY GRZEWCZE

Nagrzewnica kanałowa do stref Ex

Prostokątne, kanałowe nagrzewnice elektryczne firmy VEAB Heat Tech z certyfika-

tem ATEX są wykonywane w wersjach o mocy znamionowej do 1000 kW. Służą

do ogrzewania powietrza w instalacjach kanałowych, systemach wentylacji central-

nej oraz w różnych procesach przemysłowych w środowisku zagrożonym sporadycz-

nymi wybuchami – strefy EX II 2 G Ex de IIC T3 Gb. Obudowa oraz elementy grzew-

cze są wykonane ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej. Skrzynki przyłączeniowe

urządzeń spełniają wymogi podwyższonej ochrony przeciwwybuchowej „EX e” wg

EN 60079-7 i są wyposażone w elementy zabezpieczające przed przegrzaniem oraz

ograniczniki temperatury w klasie ognioodporności „Ex d” wg 60079-1. Listwy za-

ciskowe spełniają wymogi ochrony „Ex e” i są produkowane na podstawie specyfi-

kacji klienta. Wymiary są dobierane do kanału lub jednostki, w której nagrzewnica

ma zostać zainstalowana.

ENA Went / VEAB Heat Tech

SG05

SYSTEMY GRZEWCZE

Pompa ciepła Spectra

Ekologiczna, powietrzna pompa ciepła Spectra korzystając z OZE ogrzewa wodę

użytkową do temperatury 55

O

C. Zintegrowany z pompą ciepła zasobnik o pojem-

ności 200 l zabezpiecza ciepłą wodę dla 4-5 osobowej rodziny. Pompa została wy-

posażona w funkcję Party – ekspresowe podgrzanie wody, Antylegionella oraz

Eco – optymalna praca pompy. Produkt posiada klasę efektywności energetycznej A.

Zastosowanie wężownicy pozwala na połączenie pompy Spectra z dodatkowym

źródłem ciepła: kotłem c.o. lub solarami w jeszcze wydajniejszy Hybrydowy System

Ogrzewania. Współpracą urządzeń zarządza dotykowy sterownik pompy ciepła.

Umożliwia on ustawienie godzinowego harmonogramu pracy pompy, np. w celu sko-

rzystania z zalet taryfy nocnej. Pompa ciepła Spectra pozwala na częściowe chłodze-

nie i osuszanie pomieszczenia.

Galmet