Background Image
Previous Page  10 / 18 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 18 Next Page
Page Background

10

l i s t a z g ł o s z o n y c h p r o d u k t ó w

RU01

RURY

System KAN-therm Push

System KAN-therm Push to kompletny, tworzywowy system instalacyjny, przeznaczony

do budowy wewnętrznych instalacji grzewczych oraz wody użytkowej. System wykorzystu-

je pewną, bezpieczną i szybką technikę montażu, polegającą na nasuwaniu mosiężnego

pierścienia na korpus kształtki. Główną a zarazem unikalną zaletą systemu jest odporny

na błędy montażowe, bezoringowy system połączeń. W skład kompletnej oferty wchodzą:

rury tworzywowe PE-Xc (Push) z osłoną antydyfuzyjną, dostępne w zakresie śred-

nic 12-32 mm, produkowane z polietylenu, który w końcowym etapie produkcji

rury poddawany jest procesowi tzw. wzmacniania (sieciowania). Proces ten wyko-

rzystuje najbezpieczniejszą pod kątem higienicznym (brak dodatkowej chemii

w procesie produkcji) oraz najbardziej efektywną metodę sieciowania typu „c”,

rury tworzywowe PE-RT (Push) typ II z osłoną antydyfuzyjną, w zakresie śred-

nic 12-32 mm, produkowane z kopolimeru octanowego polietylenu odpornego

na wysokie temperatury.

KAN

RU02

RURY

System zgrzewany polipropylenowy Nanopanel PP-R

Nanopanel PP-R to system rur i kształtek przeznaczonych do szerokiego wykorzystania w instala-

cjach wewnętrznych. Produkty wchodzące w jego skład wykonano z materiału PP Random Copo-

limer (PPR-C typ 3), którego zaletami są

m.in.

długa żywotność, odporność na podwyższone ciś-

nienie i uderzenia, wysoka elastyczność, duża wytrzymałość termiczna oraz możliwość stosowania

w instalacjach wody pitnej. Podstawowe cechy systemu Nanopanel PP-R to między innymi:

wysoka trwałość – 50 lat,

odporność na korozję i osadzanie się kamienia kotłowego,

odporność chemiczna – pH od 1 do 4,

maksymalna temperatura pracy ciągłej – 90

O

C,

szeroki asortyment kształtek,

łatwy i szybki montaż,

rura jednorodna dla ciśnienia PN10, PN16 i PN20,

rury Stabi (wkładka aluminiowa) i Stabi Glass (wkładka z tworzywa sztucznego).

SBS

RU03

RURY

System Megapress

Megapress to system, pozwalający łączyć rury ze stali grubościennej poprzez zapraso-

wywanie na zimno. Przeznaczony jest głównie do instalacji grzewczych, chłodniczych

i przemysłowych o ciśnieniu do 16 bar i temperaturze do 110

O

C. Asortyment obejmu-

je złączki o średnicach 3/8 do 2 cali. Dzięki technice zaprasowywania czas montażu

jest nawet o 60% krótszy niż przy spawaniu. Element uszczelniający z EPDM jest zinte-

growany w stalowej złączce wykonanej z materiału 1.0308 z cynkowo-niklowaną po-

włoką. W połączeniu z pierścieniem nacinającym gwarantuje to trwałe, szczelne i moc-

ne połączenie na szorstkiej powierzchni rury ze stali. Kształtki Megapress wyposażone

są w charakterystyczny dla firmy Viega profil SC-Contur, zapewniający wymuszoną

nieszczelność w stanie niezaprasowanym, jednak w przypadku tego systemu ma on

nieco inną formę. Zamiast małego kanaliku pod elementem uszczelniającym rozwi-

ązanie to działa dzięki zoptymalizowanej tolerancji między złączką a rurą.

Viega

SG01

SYSTEMY GRZEWCZE

Grzejnik aluminiowy G 500 F/D

Firma Armatura Kraków wprowadziła na rynek innowacyjną konstrukcję grzejnika

członowego aluminiowego z podłączeniem dolnym. Do tej pory na rynku oferowa-

ne były grzejniki podłączane z boku grzejnika. Grzejnik G500 F/D można stosować

w nowych domach, w których rury instalacyjne układane są w wylewkach, co ułat-

wia pracę monterom, a z punktu widzenia użytkownika grzejnik w pomieszczeniu

wygląda estetycznie.

Grzejnik jest wyposażony w osprzęt ułatwiający połączenie z instalacją oraz stero-

wanie przez głowicę termostatyczną. Moc grzewcza wynosi 112-141 W (odpowied-

nio dla

Δ

t = 50

O

C i 60

O

C), ciśnienie robocze –1,6 MPa, a maksymalna temperatu-

ra robocza to 95

O

C.

Armatura Kraków